Thông tin chi tiết các gói quà Nạp Lần Đầu trong game

Thứ 7 ngày 02/11/2019

Chào các bạn, phiên bản 20 phái Vạn Hoa đúng vào 19h Thứ 7 - 02/11/2019 sẽ Open Beta, nay BQT xin gởi đến các bạn thông tin các gói qùa nạp đầu trong game để tiện các bạn theo dõi và đồng hành cùng Tiếu Ngạo Võ Lâm:

CÁC GÓI QUÀ NẠP LẦN ĐẦU HIỆN CÓ

🎁 Gói nạp đầu 50.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x350
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x350
💎 Nhận ngay: Kim Nguyên Bảo 500.000.000
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
🎁 Gói nạp đầu 100.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x400
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x400
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Áo) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Nón) x1
💎 Nhận ngay: Kim Nguyên Bảo 500.000.000
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
🎁 Gói nạp đầu 200.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x500
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x500
💎 Nhận ngay: Rương chọn Đá Hồn [Bậc 4] x6
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Giày) x1
💎 Nhận ngay: 【ĐH】Quỷ Cốc Tử x1
💎 Nhận ngay: 【Vũ khí ĐH】Quỷ Cốc Tử x1
💎 Nhận ngay: 【Mã Bài】x100
💎 Nhận ngay: 【Lệnh Bài Quân Hàm - Ngẫu Nhiên】x20
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
🎁 Gói nạp đầu 500.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x600
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x600
💎 Nhận ngay: Rương chọn Đá Hồn [Bậc 4] x10
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Đai) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Hộ Uyển) x1
💎 Nhận ngay: 【ĐH】Trương Tam Phong x1
💎 Nhận ngay: 【Vũ khí ĐH】Trương Tam Phong x1
💎 Nhận ngay: 【Mã Bài】x200
💎 Nhận ngay: 【Lệnh Bài Quân Hàm - Ngẫu Nhiên】x50
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
🎁 Gói nạp đầu 1.000.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x999
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x999
💎 Nhận ngay: Rương chọn Đá Hồn [Bậc 4] x20
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Dây chuyền) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Nhẫn) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Ngọc Bội) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Hoàng Kim (Hộ Thân Phù) x1
💎 Nhận ngay: 【Mã Bài】x300
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
🎁 Gói nạp đầu 2.000.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x999
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x999
💎 Nhận ngay: Rương chọn Đá Hồn [Bậc 6] x10
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Áo) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Nón) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Tay) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Đai) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Giày) x1
💎 Nhận ngay: Sách kỹ năng đồng hành - Cao x5
💎 Nhận ngay: Sách kỹ năng đồng hành - Thần x5
💎 Nhận ngay: Thẻ môn khách - S x10 [Ngẫu Nhiên]
💎 Nhận ngay: Thẻ môn khách - SS x10 [Ngẫu Nhiên]
💎 Nhận ngay: Nội đơn (+500đ) thân mật môn khách x100
💎 Nhận ngay: 【Tuyệt Học】Cửu Âm Tâm Kinh x1
💎 Nhận ngay: 【Tuyệt Học】Quỳ Hoa Bảo Điển x1
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
🎁 Gói nạp đầu 5.000.000 VNĐ:
💎 Nhận ngay: Hòa Thị Bích x5000
💎 Nhận ngay: Tùy Hầu Châu x5000
💎 Nhận ngay: Rương chọn Đá Hồn [Bậc 7] x10
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Vũ Khí) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Dây Chuyền) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Nhẫn) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Ngọc Bội) x1
💎 Nhận ngay: Đồ phổ Bạch Kim (Hộ Thân Phù) x1
💎 Nhận ngay: Sách kỹ năng đồng hành - Cao x50
💎 Nhận ngay: Sách kỹ năng đồng hành - Thần x50
💎 Nhận ngay: Thẻ môn khách - S x50 [Ngẫu Nhiên]
💎 Nhận ngay: Thẻ môn khách - SS x50 [Ngẫu Nhiên]
💎 Nhận ngay: Môn khách tự chọn - SSS x6
💎 Nhận ngay: Nội đơn (+500đ) thân mật môn khách x1000
💎 Nhận ngay: 【Tuyệt Học】Mãnh tuyệt học HK x50
💎 Nhận ngay: 【Tuyệt Học】Bí quyển tuyệt học HK x50
💢 Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận duy nhất 1 lần và chỉ 1 nhân vật
💎 Để tham gia game và thảo luận vui lòng liên hệ bên dưới:
⛔️ Link Fanpage Tiếu Ngạo Võ Lâm
⛔️ Link Group Tiếu Ngạo Võ Lâm

💎 Chúc toàn thể anh em chơi game vui vẻ ! ăn hành đầy đủ !